Start

ALTER EGO

WYSZUKIWARKA

LogowanieFORMULARZ KONTAKTOWY

Korzystając z niniejszego formularza prosimy podać swoje dane (imię, nazwisko, nr. telefonu) oraz szczegółowo opisać sprawę z którą Państwo się zwracają.
Email:
Tytuł:
Wiadomość:
W okienku niżej proszę wpisać "alterego"


PDF Drukuj

SZANOWNI PAŃSTWO,
INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z REORGANIZACJĄ MAMY DODATKOWY NOWY NR TELEFONU KONTAKTOWEGO DO STOWARZYSZENIEM 601-772-837
W CELU OTRZYMANIA INFORMACJI ORAZ UMÓWIENIA SPOTKANIA PROSIMY DZWONIĆ NA POWYŻSZY NUMER DNI POWSZEDNIE W GODZINACH OD 10-ej DO 16-ej.

 

ALTER EGO - Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych zostało zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie 26.10.1999 r. Statutowa działalność Stowarzyszenia obejmuje pomoc ofiarom wypadków drogowych oraz działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

 

Udzieliliśmy pomocy prawnej, psychologicznej i finansowej ponad ośmiu tysiącom osób dotkniętych skutkami wypadków.

 

Uczestniczymy w postępowaniach karnych - w trybie art. 90 kpk, oraz reprezentujemy poszkodowanych w sprawach o odszkodowania od zakładów ubezpieczeń, w których ubezpieczony był pojazd sprawcy.

 

Z naszej inicjatywy wprowadzone zostały zapisy do Kodeksu Cywilnego - zadośćuczynienie dla bliskich ofiary śmiertelnej wypadku, oraz, do Kodeksu Postępowania Cywilnego - pozwalający organizacjom pozarządowym na składanie pozwów na rzecz poszkodowanych w wypadkach drogowych i wstępowanie do procesów cywilnych.

 

W naszej działalności ściśle współpracujemy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Infrastruktury, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Ubezpieczonych, Instytutem Transportu Samochodowego oraz innymi podmiotami.

 

Wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich zorganizowaliśmy dwie konferencje dotyczące sytuacji ofiar wypadków drogowych. W listopadzie 2005 r. w ramach konferencji poświęconej problemowi nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego zaprezentowaliśmy szeroki program pozwalający na ograniczenie skali zjawiska.

 

Stowarzyszenie było współinicjatorem koalicji na rzecz jazdy na światłach przez cały rok, oraz weryfikacji oznakowania na polskich drogach.

 

W lipcu 2001 r. powołaliśmy, funkcjonujące do dnia dzisiejszego Centrum Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych.

 

W ramach programów "Odblaskowa Gmina" oraz "Widoczni w Unii" rozdaliśmy kilka tysięcy kamizelek odblaskowych oraz setki tysięcy innych elementów poprawiających widoczność niechronionych uczestników ruchu drogowego, przeszkoliliśmy również policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w zakresie ratownictwa medycznego.

 

Wspólnie z Politechniką Gdańska, w ramach programu ZEUS, prowadzimy badania dotyczące zakresu i stopnia degradacji życia ofiar wypadków drogowych i ich bliskich.

 

Nasza działalność została doceniona przez Policję. W 2004 r. prezes Stowarzyszenia otrzymał Medal za Zasługi dla Policji, zaś Stowarzyszenie uhonorowane zostało nagrodą za wkład w poprawę bezpieczeństwa na drogach.

 

W kwietniu 2009 roku Minister Sprawiedliwości powołał prezesa Stowarzyszenia Pana Janusza Popiela do Rady Pokrzywdzonych Przestępstwem.

 

Stowarzyszenie było jednym z inicjatorów listopadowych konferencji w sejmie w latach 2009 i 2010. "Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność" oraz kampanii społecznej o tym samym tytule. Współpraca Prezesa Stowarzyszenia z Ministrem Sprawiedliwości stały się podstawą do przyjęcia przez Rząd Premiera Donalda Tuska założeń kampanii społecznej ,, Ofiary Wypadków Drogowych – Nasza Wspólna Odpowiedzialność''.

 

Sytuacja ofiar wypadków drogowych jest obecnie jednym z priorytetów w związku z tym istotną rolę odgrywa pomoc, jakiej poszkodowanym udzielają niektóre organizacje pozarządowe. Wypracowany w ciągu dziesięciolecia działalności system pomocy poszkodowanym przez Alter Ego Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych został doceniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, czego potwierdzenie stanowią Medale Honorowe przyznane w 2009 roku członkom Stowarzyszenia.