Start ABC POSZKODOWANEGO Wypadek — co robić, jak się zachować?

ALTER EGO

WYSZUKIWARKA

LogowanieFORMULARZ KONTAKTOWY

Korzystając z niniejszego formularza prosimy podać swoje dane (imię, nazwisko, nr. telefonu) oraz szczegółowo opisać sprawę z którą Państwo się zwracają.
Email:
Tytuł:
Wiadomość:
W okienku niżej proszę wpisać "alterego"


PDF Drukuj

Obowiązki kierującego pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym określone zostały w artykule 44 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami).


Jeżeli z zdarzeniu drogowym nie ma osób rannych, jedynie uległy uszkodzeniu pojazdy, kierujący w nim uczestniczący powinni:


- zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym


- przedsięwziąć niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku


- niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu


- podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na zadanie osoby uczestniczącej w zdarzeniu. Danych takich należy również zażądać od drugiego uczestnika wypadku


Jeżeli w wypadku nie występują osoby ranne lub zabite, należy wiec niezwłocznie usunąć pojazdy w takie miejsce, aby pozostające na miejscu zdarzenia nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa lub utrudnienia ruchu drogowego. Można je sprowadzić na chodnik, pobocze itp.


Każdorazowo, pierwszą czynnością powinno być włączenie świateł awaryjnych, wystawienie trójkąta ostrzegawczego lub ostrzeganie w inny sposób innych użytkowników o powstałym zdarzeniu.


Pamiętać przy tym należy, iż rzeczą najważniejsza jest zadbanie o bezpieczeństwo własne i pasażerów pojazdów, m. in. ograniczyć przebywanie na jezdni, szczególnie w porze nocnej.


Jeżeli kierujący są trzeźwi i nie ma wątpliwości, co do tego, kto jest winnym spowodowania kolizji, można zakończyć niewątpliwe przykry incydent, poprzez spisanie i podpisanie przez sprawce stosownego oświadczenia.


W oświadczeniu tym powinna być opisana przyczyna i przebieg kolizji, w sposób jednoznaczny stwierdzająca, kto jest sprawca.


Ponadto oświadczenie powinno zawierać dane na temat wlaściciela pojazdu, kierującego, ich adresów, kategorii, nr prawa jazdy i organu je wydającego, nr polisy OC i nazwy towarzystwa ubezpieczeniowego, podpis sprawcy, dane świadków.


Dla uniknięcia kłopotów z potwierdzeniem oświadczenia, wskazane jest udanie się sprawcy i poszkodowanego do firmy ubezpieczeniowej.


Jeżeli są wątpliwości, co stanu trzeźwości uczestników zdarzenia lub, co do sprawstwa, należy wezwać na miejsce kolizji Policje.


Jeżeli sprawca zdarzenia oddalił się z miejsca kolizji, należy powiadomić o zdarzeniu Policje — telefonicznie lub osobiście.


Każdorazowo wskazane jest zapisanie danych świadków zdarzenia lub chociażby numerów rejestracyjnych pojazdów przejeżdżających w chwili zdarzenia (w trakcie prowadzonego postępowania Policja będzie miała możliwość ustalić dane świadków).


Jeżeli w wypadku są osoby ranne lub zabite należy:


- udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję


- nie podejmować czynności, które mogłyby utrudniać ustalenie przebiegu wypadku — absolutnie nie przestawiać pojazdu (pojazdów), nie zbierać elementów pochodzących od pojazdów, części garderoby osoby potraconej, czy jej rzeczy osobistych


- pozostać na miejscu wypadku, jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się — niezwłocznie powrócić na miejsce


Ponadto w takim przypadku należy: nie przemieszczać, nie usuwać pojazdu, oznakować miejsce wypadku, aby nie doszło do następnego zdarzenia lub np. przejechania innego pojazdu po ofierze.


W warunkach dużego natężenia ruchu lub ograniczonej widzialności ostrzegać innych uczestników ruchu poprzez ustawienie trójkąta ostrzegawczego, włączenie świateł awaryjnych, sygnalizowania wypadku latarka, flara ostrzegawcza itp. Pamiętać przy tym należy, iż rzeczą najważniejsza jest zadbanie o bezpieczeństwo własne i pasażerów pojazdów, m. in. ograniczyć przebywanie na jezdni, szczególnie w porze nocnej.


Wskazane jest zapisanie danych świadków zdarzenia lub chociażby numerów rejestracyjnych pojazdów przejeżdżających w chwili zdarzenia (w trakcie prowadzonego postępowania Policja będzie miała możliwość ustalić dane świadków).Opracował: podinsp. mgr inż.

Wojciech Pasieczny