Drukuj

W przypadku śmierci poszkodowanego należy zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń, w którym była wykupiona polisa OC posiadacza pojazdu następujące żądania wypłaty:

- Odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu – art. 446 § 1 KC

- Renty – art. 446 § 2 KC

- Odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej – art. 446 § 3 KC

- Odszkodowania z tytułu zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę - art. 446 § 4 KC